Annemarie Breur Logo
REFERENTIES
Annemarie Breur op LinkedIn Annemarie Breur op Twitter
 
Annemarie Breur | Advies & Management is een adviesbureau, opgericht in 2012, dat vooral opdrachten uitvoert op het vlak van fysieke veiligheid. Veel opdrachten hebben als thema onderwijsontwikkeling of kwaliteitsverbetering.

Het dienstenpakket omvat:
Organisatieadvies
Projectmanagement
Kwaliteitsaudits
Trainingen
Advies over verandervraagstukken en ontwikkeltrajecten
Veiligheidsregio Utrecht
Voorzitter accreditatiecommissie vakbekwaamheid GHOR
Commissie belast met het accrediteren van de initiële en blijvende vakbekwaamheid van GHOR functionarissen werkzaam binnen de Veiligheidsregio Utrecht.
Instituut Fysieke Veiligheid
Adviseur programma SIS
Opstellen van evaluatierapporten van gehouden SIS-oefeningen in de veiligheidsregio's. Ontwikkelen van werkinstructies voor functionarissen met een SIS-rol in de regionale crisisorganisatie. SIS staat voor slachtofferregistratie en verwanteninformatie bij rampen en crises.
Brandweer Nederland
Coördinator ad interim Kwaliteitsbureau Brandweer
Werkzaamheden in het kader van tijdelijke vervanging coördinator kwaliteitsbureau.
Brandweer Brabant-Noord
Adviseur team Incidentbestrijding
Adviseren en ondersteunen van het team Incidentbestrijding bij de ontwikkeling van een oefenstandaard en een meerjarig oefenprogramma voor de duikers en duikploegleiders van Brandweer Brabant-Noord.
Rijkswaterstaat
Adviseur WVL Academie
Ondersteunen bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van kennisinhoudelijke opleidingen voor medewerkers van Rijkswaterstaat. Opdracht namens CINOP Advies.
 
Onderwijskundig adviseur Corporate Learning Centre
Werkzaamheden in het kader van tijdelijke vervanging van een onderwijskundig adviseur. Opdracht namens CINOP Advies.
Ondersteuning bij de realisatie van verbeter- en implementatietrajecten
Instituut Fysieke Veiligheid en Brandweer Nederland
Projectleider deelproject Vakbekwaam blijven, onderdeel van het project Versterking Brandweeronderwijs
Project om te komen tot een landelijk model voor blijvende vakbekwaamheid (gericht op oefening, training en bijscholing): branchestandaarden voor tien repressieve brandweerfuncties en praktische implementatietools voor de regionale beoordeling en registratie van de geoefendheid van brandweerpersoneel.
 
Projectleider deelproject Landelijke Behoeftestelling opleiden, oefenen en bijscholen, onderdeel van het project Versterking Brandweeronderwijs
Project gericht op het in kaart brengen van de landelijke behoeftestelling aan opleidingen, oefeningen en bijscholingen voor brandweerpersoneel.
Brandweer Nederland
Projectleider project Visitatie veiligheidsregio
Project om te komen tot een visitatiemethode waarmee de prestaties en de organisatieontwikkeling van alle 25 veiligheidsregio’s in Nederland integraal, samenhangend en op strategisch niveau inzichtelijk kunnen worden gemaakt en kwalitatief geduid.
 
Projectleider project Cicero en kwartiermaker Kwaliteitsbureau Brandweer
Project gericht op de ontwikkeling van een nieuwe auditmethode voor Brandweer Nederland en de oprichting van een landelijk kwaliteitsbureau.
Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid
Projectcoördinator deelproject Migratie Nbbe naar IFV
Ondersteuning van de projectleiders bij de migratie van het Nederlands bureau brandweerexamens (Nbbe) en de inbedding van de processen examinering in de ondersteuningsorganisatie Instituut Fysieke Veiligheid (IFV).
Tijdschrift voor Psychiatrie
Projectleider accreditatie e-learning
Inrichten van het proces om te komen tot geaccrediteerde toetsen voor bij- en nascholing (CME) bij wetenschappelijke artikelen die maandelijks verschijnen in het Tijdschrift voor Psychiatrie en ontwikkelen van een online toetsomgeving.
Voorbereiding en uitvoering van audits en assessments
Brandweer Brabant-Noord
Adviseur team Vakbekwaamheid
Adviseren en ondersteunen van het team Vakbekwaamheid bij de voorbereidingen op de certificeringsaudit van het opleidingsinstituut Brandweer Brabant-Noord (november 2017).
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Adviseur afdeling Vakbekwaamheid
Adviseren en ondersteunen van de afdeling Vakbekwaamheid bij de voorbereidingen op de certificeringsaudit van het brandweeropleidingsinstituut van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (oktober 2017).
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Lead-auditor kwaliteitsronde Brandweer Zaanstreek-Waterland
Twee auditrondes in het kader van de regionalisering van Brandweer Zaanstreek-Waterland.
Veiligheidsregio IJsselland
Auditor en secretaris visitatieronde Brandweer IJsselland
Twee auditrondes in het kader van de regionalisering van Brandweer IJsselland.
INK
Lid INK auditteam
Audit van een waterschap, met als resultaat een INK-onderscheiding.
INK/EFQM
Lid INK/EFQM assessmentteam
Assessment van een AOC (agrarisch onderwijscentrum, vmbo en mbo).
Ontwikkelen en verzorgen van cursussen en trainingen
Instituut Fysieke Veiligheid
Adviseur Programma SIS
Ontwikkelen en verzorgen van trainingen voor contactpersonen SIS. SIS staat voor slachtofferregistratie en verwanteninformatie bij rampen en crises.
Brandweeracademie
Gastdocent leergangen Operationeel manager en Tactisch manager
Verzorgen van themalessen over kwaliteits- en prestatiemanagement.
 
Docent leergang Specialist opleiden en oefenen
Verzorgen van lessen over kwaliteitszorg.
 
Deel deze website:
©  2019  Annemarie Breur
Webdesign  |  VissenCom